Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 2
Hôm nay 204
Hôm qua 276
Tổng số lượt xem 636398

Hội nghị triển khai kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về công tác khuyến học, khuyến tài

2019-06-20 09:59:30

Ngày 18/6, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội nghị triển khai Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 14/6/2007 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành hệ thống các văn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Theo đó, các huyện, thành phố, Đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị; 100% đảng đoàn, ban cán sự Đảng và các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị… Hiện, trên địa bàn tỉnh có 12 hội khuyến học các huyện, thành phố, trên 4.400 chi hội với gần 280.000 hội viên. Trong năm 2019, hoạt động khuyến học, khuyến tài của các hội ngày càng được mở rộng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và hiệu quả, như: Phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập… Nhờ đó, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 55% số hộ gia đình được công nhận “Gia đình hiếu học”; 60% dòng họ được công nhận “Dòng họ hiếu học”; 48% “Cộng đồng khuyến  học”; 90% xã, phường, thị trấn và các cơ quan đơn vị có hội, ban khuyến học… Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, hội khuyến học các huyện, thành phố đã phối hợp giảng dạy trên 2.000 chuyên đề về pháp luật và các chương trình về khuyến nông cho trên 255.000 lượt người tham gia…

Giai đoạn 2017 - 2020, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập: Tiếp tục đôn đốc thực hiện hiệu quả chương trình số 20-CTr/TU ngày 10/2/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 14/6/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc xây dựng xã hội học tập; thực hiện hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020".

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La.

Theo Báo Sơn La