Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập
Hôm nay
Hôm qua
Tổng số lượt xem
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La
Số hiệu văn bản 127/NQ-HĐND
Ngày ban hành Ngày 08 thán
Lượt xem 4401
Tải về 114
 • Định dạng: *.doc
  Dung lượng:
 • Tải về: Bấm đây để tải về ngay
  Tải về: Tải về từ liên kết ngoài
 • Giới thiệu:

  NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào  các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La

  Nội dung:

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

  TỈNH SƠN LA

   

   
   

   

   

   

  Số: 127/NQ-HĐND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
   

   

   

   

  Sơn La, ngày 08 tháng 7 năm 2015

   

  NGHỊ QUYẾT

  Thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào

   các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La

   

   
   

   

   

   

  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

  KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 10

   

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

  Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Công văn số 8462-CV/VPTW ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La;

  Căn cứ Công văn số 2124/TTg-KGVX ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vào Quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sau năm 2010;

  Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 540/BC-KTNS ngày 04 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Thông qua Đề án xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Quảng trường tại thành phố Sơn La với những nội dung chủ yếu sau:

  I. MỤC TIÊU

  1. Xây dựng Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm biết ơn sâu sắc của đồng bào các dân tộc Tây bắc nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu. Đồng thời là một thiết chế văn hóa đặc biệt quan trọng, mang tính lịch sử, tính giáo dục, tính truyền thống và nhân văn sâu sắc, là di sản văn hóa vô giá cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

  2. Xây dựng Quảng trường nơi đặt tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc nhằm tôn vinh vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của thành phố Sơn La, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2020, phù hợp với Chương trình phát triển đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012.

  II. NHIỆM VỤ

            1. Phương án xây dựng

  1.1. Địa điểm xây dựng

  Phường Tô Hiệu, phường Chiềng Cơi, phường Quyết Thắng thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La (thuộc quy hoạch lô số 01, số 02 thuộc Khu đô thị mới gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La, thành phố Sơn La ). Đáp ứng các yêu cầu sau:

  a) Có vị trí ở trung tâm của thành phố, gần các trục giao thông chính, để phát huy tối đa hiệu quả của dự án, đồng thời đảm bảo tính trang trọng, gần gũi của hình tượng Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện cấp vùng, cấp tỉnh, cấp thành phố.

  b) Có điều kiện tự nhiên về địa hình, địa chất, thuỷ văn tốt (đạt các yêu cầu về phong thủy), thuận lợi cho công tác xây dựng và cải tạo mặt bằng.

  c) Có đủ quy mô diện tích để đáp ứng yêu cầu xây dựng các hạng mục chính của công trình như tượng đài Bác Hồ, quảng trường với sức chứa 20.000 người. Đồng thời, có khả năng mở rộng để gắn kết với các công trình văn hóa và trung tâm hành chính trọng điểm của tỉnh, tạo nên một quần thể kiến trúc cảnh quan, văn hóa tinh thần của trung tâm đô thị nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.

  d) Có hướng chiếu sáng tự nhiên tốt cho cụm tượng đài, do vậy, cụm tượng đài nên lựa chọn quay về các hướng: Đông Nam; Đông Bắc.

  1.2. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng

  Tổng diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 20 ha, gồm các hạng mục công trình chính sau:

   - Nhóm tượng đài Bác Hồ với Đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với Lễ đài thuộc quy mô nhóm A2 (tượng Bác Hồ cao từ 5 m đến 8 m).

  - Quảng trường có sức chứa 20.000 người;

  - Đền thờ Bác Hồ;

  - Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ;

  - Bảo tàng Tổng hợp;

  - Khu nhà điều hành, đón tiếp;

  - Khuôn viên cây xanh, bến bãi đỗ xe, giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước…

  1.3. Tổng mức đầu tư: Khoảng 1.400 tỷ đồng.

  1.4. Nguồn vốn đầu tư

  - Ngân sách Trung ương;

  - Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

  2. Hình thức đầu tư: Áp dụng các hình thức đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

   3. Thời gian, tiến độ thực hiện Đề án:  Năm 2015 - 2019.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

  2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

  Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2015./.   

   

  Nơi nhận:

  - UBTVQH, Chính phủ;

  - VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;

  - Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch,

    Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;

  - Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;

  - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

  - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

  - Đoàn ĐBQH tỉnh;

  - Đại biểu HĐND tỉnh;

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

  - Thường trực thành ủy, HĐND, UBND thành phố;

  - VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;

  - LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

  - TTCB, TTLT tỉnh;

  - Lưu: VT.

  CHỦ TỊCH

   

  (Đã ký)

   

   

  Hoàng Văn Chất

   

   

  Các bài cũ hơn