Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 47
Hôm qua 132
Tổng số lượt xem 690835

Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

2019-11-01 01:42:21

Ngày 29/10, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.Dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí thành viên Tiểu ban văn kiện; các Tổ tham mưu giúp việc Tiểu ban văn kiện.

Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
 

Tại cuộc họp, Tổ xây dựng nội dung về lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội; Tổ xây dựng nội dung về công tác nội chính, đối ngoại; Tổ xây dựng nội dung về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và Tổ công tác tham mưu giúp việc rà soát thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đã báo cáo tiến độ xây dựng các báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, dự kiến nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo đề cương chi tiết và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; chủ đề Đại hội, chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung vào giải pháp tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp, phát triển đa dạng các sản phẩm có năng lực cạnh tranh; huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng cơ sở, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, thu hút đầu tư công nghiệp chế biến, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; quản lý, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Đông yêu cầu các thành viên Tiểu ban văn kiện, các Tổ tham mưu giúp việc tiếp thu ý kiến, bổ sung các dự thảo báo cáo; các sở, ngành chức năng rà soát chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Ban Tổ chức, Ban Nội chính tỉnh ủy rà soát nội dung công tác xây dựng Đảng, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Cục Thống kê phối hợp với các sở, ngành thống nhất số liệu; UBND tỉnh rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 theo Quyết định 1959/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để hoàn chỉnh các văn bản báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Theo Báo Sơn La