Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 99
Hôm qua 173
Tổng số lượt xem 653969

Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV

2019-08-16 02:08:59

Ngày 14/8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIV. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến vào các tờ trình và dự thảo nghị quyết: Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại các Nghị quyết đã ban hành, ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện; Đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La quy định cụ thể một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021; Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 45/2013/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La…

Hội nghị đã thống nhất một số nội dung về lĩnh vực pháp chế; đồng thời, đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung, tiếp thu ý kiến các của đại biểu, chỉnh sửa, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV.

Theo Báo Sơn La