Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 33
Hôm qua 28
Tổng số lượt xem 696199

Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm năm 2018

2018-12-14 01:31:55

Ngày 12/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm năm 2018 cho 126 đại biểu đại diện cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, Trưởng ban công tác Mặt trận bản, tiểu khu trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm năm 2018.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện Công an tỉnh quán triệt triển khai Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; triển khai Đề án của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020.

Thông qua tập huấn, giúp cán bộ MTTQ các cấp nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho đối tượng phạm tội, nhằm ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giảm tỷ lệ tái phạm tội tại các địa bàn dân cư; xây dựng môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh từ mỗi gia đình và khu dân cư.

 

Theo Báo Sơn La