Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 161
Hôm qua 245
Tổng số lượt xem 638201

Thành phố tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thành phố

2019-08-07 02:07:36

Để chuẩn bị tốt cho thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Từ ngày 5-10/8 Thành phố tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thành phố.

Thành phố tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục thành phố.

Tại các lớp bồi dưỡng hè cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục sẽ được quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết 36, ngày 22-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương, về chiến lược phát triển bền vững kinh tế Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08 ngày 25-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban bí thư, Ủy viên BCH Trung ương; Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 20 ngày 18- 01-2018 về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Bên cạnh đó các lớp bồi dưỡng hè còn được học tập chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hò Chí Minh,  thông tin về tình hình  quốc tế, trong nước nổi bật.

          Thông qua bồi dưỡng hè nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên các cấp học về nội dung cơ bản, đường lối quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của ngành; theo đó nâng cao phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp; trang bị kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ theo đó nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển GD&ĐT trong tình hình mới.

Sa Hoàng