Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 161
Hôm qua 245
Tổng số lượt xem 638201

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết một số văn bản của Trung ương, của tỉnh

2019-08-01 04:53:58

Ngày 31/7, các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết một số văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết một số văn bản của Trung ương, của tỉnh.

Tại điểm cầu của tỉnh, dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Thành phố... Tại điểm cầu các huyện, dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn...

Các đại biểu dự Hội nghị đã được quán triệt Quy định số 10-QĐ/TW ngày 12/12/2018 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 168-QĐ/TW ngày 28/12/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế làm việc kiểu mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy chế làm việc số 05-QC/TU ngày 28/5/2019 của Tỉnh ủy; nghe báo cáo tiếp thu ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư.

Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố, các huyện, ngành đã tham luận, làm rõ thêm các nội dung trong triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh; đề xuất các kiến nghị, giải pháp trong tổ chức, thực hiện các nội dung: Công tác tổ chức sắp xếp bộ máy; tiêu chí phân loại, đánh giá đảng viên hàng năm; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; việc triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện các nghị quyết của Đảng trên từng lĩnh vực tại cơ sở; hiệu quả và những đổi mới trong công tác tư pháp và cải cách tư pháp tại địa phương…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các ban Đảng tỉnh ủy cần tổ chức hiệu quả các hội nghị trực tuyến đến các huyện, thành phố; phối hợp với Văn phòng tỉnh ủy triển khai hiệu quả công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy chế mẫu đã đề ra. Về cải cách hoạt động tư pháp, cần đổi mới hoạt động của các cơ quan tư pháp theo đúng yêu cầu của luật và phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; duy trì thường xuyên công tác giao ban giữa các cơ quan tố tụng. Đề cao hơn nữa trách nhiệm vai trò tự quản của Đoàn Luật sư theo quy định của pháp luật; quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của Luật sư Việt Nam; các đoàn luật sư cần tăng cường công tác tư vấn pháp luật cho cấp ủy, chính quyền gắn với việc giải quyết các đơn thư của công dân... Đồng chí cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm để cấp ủy các cấp tập trung thực hiện, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Báo Sơn La