Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 6
Hôm nay 236
Hôm qua 361
Tổng số lượt xem 624434

Thành phố Sơn La triển khai sáp nhập 12 bản, tiểu khu, tổ dân phố

2019-04-26 03:26:59

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trong đợt 1, thành phố Sơn La đã triển khai sáp nhập 12 bản, tổ dân phố thành lập 6 bản, tổ dân phố tại 6 xã, phường trên địa bàn.

Thành phố đã triển khai sáp nhập 12  bản, tổ dân phố thành lập 6 bản, tổ dân phố tại 6 xã, phường trên địa bàn.

Theo đó, tại thành phố sáp nhập và đặt tên 12 bản, tổ dân phố thành 06 bản, tổ dân phố tại các phường Chiềng Sinh, Quyết Thắng, Chiềng An, Chiềng Cơi, xã Chiềng Xôm và xã Chiềng Cọ. Sau khi sáp nhập, thành phố giảm 6 bản, tổ dân phố, hiện còn 167 bản,  tiểu khu, tổ dân phố. Ngay sau khi tổ chức lễ công bố Nghị quyết sáp nhập, đặt tên bản, tổ dân phố; các xã, phường cũng ra các quyết định kiện toàn, chỉ định các chức danh trong Chi bộ, Ban quản lý bản, các ban, đoàn thể và những người hoạt động không chuyên trách của bản để đảm bảo các hoạt động của bản, tổ dân phố không bị ngừng trệ. 

Việc sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Đảm bảo các điều kiện về diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình; đáp ứng cơ sở hạ tầng - kinh tế xã hội thiết yếu, phù hợp với thực tế của từng địa phương.

Thông qua việc sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố còn nhằm giảm số lượng, giảm chi phí từ nguồn ngân sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Trên cơ sở kết quả sáp nhập đợt 1 và số lượng bản, tiểu khu, tổ dân phố đăng ký sáp nhập theo Đề án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các xã, phường triển khai quy trình và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để trình kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo xem xét sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố đợt 2.

Thành phố đã triển khai sáp nhập 12  bản, tổ dân phố thành lập 6 bản, tổ dân phố tại 6 xã, phường trên địa bàn.

Theo đó, tại thành phố sáp nhập và đặt tên 12 bản, tổ dân phố thành 06 bản, tổ dân phố tại các phường Chiềng Sinh, Quyết Thắng, Chiềng An, Chiềng Cơi, xã Chiềng Xôm và xã Chiềng Cọ. Sau khi sáp nhập, thành phố giảm 6 bản, tổ dân phố, hiện còn 167 bản,  tiểu khu, tổ dân phố. Ngay sau khi tổ chức lễ công bố Nghị quyết sáp nhập, đặt tên bản, tổ dân phố; các xã, phường cũng ra các quyết định kiện toàn, chỉ định các chức danh trong Chi bộ, Ban quản lý bản, các ban, đoàn thể và những người hoạt động không chuyên trách của bản để đảm bảo các hoạt động của bản, tổ dân phố không bị ngừng trệ. 

Việc sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Đảm bảo các điều kiện về diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình; đáp ứng cơ sở hạ tầng - kinh tế xã hội thiết yếu, phù hợp với thực tế của từng địa phương.

Thông qua việc sắp xếp, sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố còn nhằm giảm số lượng, giảm chi phí từ nguồn ngân sách, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở bản, tiểu khu, tổ dân phố.

Trên cơ sở kết quả sáp nhập đợt 1 và số lượng bản, tiểu khu, tổ dân phố đăng ký sáp nhập theo Đề án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các xã, phường triển khai quy trình và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để trình kỳ họp HĐND tỉnh tiếp theo xem xét sáp nhập bản, tiểu khu, tổ dân phố đợt 2.

Trần Dương