Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 71
Hôm qua 152
Tổng số lượt xem 662698

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

2016-06-16 16:40:47

Ngày 15/6, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI)

 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.      

 

 

 

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

 

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 24.462 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (6.748 cơ sở sản xuất, chế biến, nuôi trồng; 15.376 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 1.863 cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống; 475 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố). Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư (khóa XI), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, góp phần quan trọng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh các cấp ủy đảng đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm được tăng cường; công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng. Nhận thức của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng chuyển biến tích cực, số vụ ngộ độc thực phẩm đông người giảm dần; kết quả các chỉ tiêu đề ra hằng năm đều đạt kế hoạch. Hoạt động phối hợp liên ngành trong quản lý an toàn thực phẩm được nâng cao. Đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP được củng cố về số lượng và năng lực nghiệp vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành được tăng cường; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm. Trong 5 năm, đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 47.941 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó, từ 66-73,2% số cơ sở đủ điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hiện tượng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; dư lượng các hóa chất độc hại trong thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền vận động, giám sát, phát hiện, tố giác các vi phạm về an toàn thực phẩm còn hạn chế.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới: Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm. HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất thực phẩm an toàn. Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp do chủ tịch UBND các cấp làm trưởng ban. Hình thành các cơ sở cung cấp sản phẩm sạch đưa vào mạng lưới tiêu thụ trên thị trường. Quản lý chặt chẽ công tác cấp giấy chứng nhận các cơ sở kinh doanh thực phẩm

 

 

 

Theo Báo Sơn La

Các tin liên quan