Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 2
Hôm nay 89
Hôm qua 100
Tổng số lượt xem 690228

HĐND Phường Chiềng An, Chiềng Sinh, Chiềng Cọ, Chiềng Đen và HĐND xã Hua La tổ chức kỳ họp thứ 11

2016-01-04 10:15:34

Hội đồng nhân dân một số xã phường vừa tổ chức kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 2016. Dự kỳ họp có các Đ/c tổ cấp ủy phụ trách và TT HĐND Thành phố.

 

 

Tại kỳ họp HĐND xã Hua La,  các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, chương trình công tác năm 2016 của HĐND xã; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2015, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Trong giai đoạn 5 năm qua thu nhập bình quân tăng dần từ năm 2011 là 800.00đ/người/tháng  năm 2015 đạt 2.000.000đ/ người/ tháng. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch giao. Đến hết năm 2015 đạt 10/19 tiêu chí trong chương trình quốc gia xây dựng NTM. Hoạt động của Thường trực HĐND, các tổ đại biểu HĐND xã luôn phát huy tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, thường xuyên  nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết, phản ánh với các cấp có thẩm quyền những ý kiến kiến nghị của cử tri.

Tại Kỳ họp HĐND phường Chiềng Sinh, UBND phường  báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm  năm 2016 , năm qua phường đã chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hương kinh tế đô thị, thương mại dịch vụ đạt trên 135 tỷ đồng, CN - TTCN đạt 28,6 tỷ đồng, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 751 ha. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn phường đạt 244,5 tỷ đồng. Vai trò và chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND tại các kỳ họp được nâng lên rõ rệt; có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, chủ trì các kỳ họp linh hoạt, đúng luật đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương.

 

Kỳ họp thứ 11 HĐND phường Chiềng An

 

 

Năm 2015, HĐND Phường Chiềng An đã tích cực đổi mới nội dung hoạt động,  Tăng cường công tác giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri; Trong năm  thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 402 triệu. Các hoạt động thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp được khuyến khích phát triển , tạo việc làm cho lao động tại địa phương, tăng dần  tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, Thu nhập bình quân đầu người toàn phường năm 2015 đạt  2,5 triệu đồng người/tháng.  Các hoạt động văn hoá xã hội, thể dục thể thao luôn được duy trì và phát triển, công tác ANCT – TT ATXH được giữ vững, ổn định. 

 

 

Trong năm 2015,  Thường trực HĐND  xã Chiềng Cọ đã làm tốt công tác giám sát các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tổ chức tốt các cuộc tiếp xức cử trì  trước và sau các kỳ họp,  kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng  của cử tri, tổ chức trả lời và giải quyết những ý kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền bảo đảm đúng luật.  Năm qua, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Chiềng Cọ có bước phát triển khá, xã đã chỉ đạo nhân dân tích cực thâm canh trên 1000 ha cây lương thực, hoa mầu và cafe. Bên cạnh đó xã đã chỉ đạo các cơ sở phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung. Đến nay xã  Chiềng Cọ đã đạt 13 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm của hệ thống chính trị xã Chiềng Cọ phấn đấu được công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016 .

 

 

Kỳ họp HĐND Xã Chiềng Đen  đã nêu bật được những kết quả quan trọng trong năm về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Năm 2015 Tồng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước đạt 108,6 tỷ đồng tăng 3,92% so với năm 2014, bà con chuyển đổi cơ cấy cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế thấp sang trồng cây, con có giá trị kinh tế cao, tổng diện tích gieo trồng năm 2015 đạt 2173.1ha, trong đó diện tích cây cà phê là 1020 ha, sản lượng ước đạt trên 93 ngìn tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2 triệu đồng/người/tháng.  Hiện xã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm PV Đài TT-TH Thành phố thực hiện.