Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 69
Hôm qua 302
Tổng số lượt xem 623399

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn

2016-01-06 14:54:17

Ngày 5-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2015 và 5 năm 2011-2015; triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 và 5 năm (2016-2020) do Bộ NN&PTNT tổ chức. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2015 tại điểm cầu tỉnh ta. 

 

 

 

Năm 2015, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 2,41%; giá trị sản xuất tăng 2,62%. Bình quân cả giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng của ngành đạt 3,13%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đề ra (2,6-3%). Chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, tỷ trọng giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất ngành tăng từ 57% năm 2010 lên 68% năm 2015. Nhiều địa phương tạo được chuyển biến rõ nét trong lựa chọn cây, con chủ lực, tổ chức hợp tác liên kết sản xuất với quy mô lớn; chú trọng quy hoạch và phát triển nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến tiếp tục phát triển; tỷ lệ và tốc độ cơ giới hóa sản xuất tăng nhanh; hoạt động hợp tác quốc tế được quan tâm; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh.

 

 

Tham luận tại Hội nghị, các địa phương đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét phê duyệt các Nghị định về HTX nông nghiệp; khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp; rà soát, đổi mới cơ chế chính sách thúc đẩy tái cơ cấu, hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; ưu tiên bố trí nguồn lực cho ngành nông nghiệp để thực hiện một số dự án cấp bách… Hội nghị đã thống nhất kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2016 và 5 năm (2016-2020) với mục tiêu: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, bền vững, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2015 và 5 năm (2011-2015). Đồng thời, yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách khắc phục các hạn chế yếu kém. Tiếp tục tập trung thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao và hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của dân cư nông thôn. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. Quan tâm bảo vệ, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baosonla.org.vn