Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 3
Hôm nay 71
Hôm qua 257
Tổng số lượt xem 635104

Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020

2019-06-11 03:59:53

Ngày 8/6, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội,

dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 5/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch năm 2020 là nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đổi mới, sáng tạo, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, đáp ứng yêu cầu nhanh và bền vững… Năm 2020, tỉnh ta dự kiến đề ra 27 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu, trong đó, có 6 chỉ tiêu kinh tế, 17 chỉ tiêu xã hội, 4 chỉ tiêu môi trường. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 phải bám sát kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và thời kỳ ổn định ngân sách…

Các đại biểu đã tâp trung thảo luận, thống nhất các nội dung trong các văn bản hướng dẫn để triển khai tốt ở từng đơn vị, lĩnh vực, đảm bảo chất lượng, tiến độ các mốc thời gian quy định tại Chỉ thị số 10/CT-UBND.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Minh đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, đảm bảo hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019. Giám đốc các sở, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kế hoạch chi tiết đến từng tháng, quý và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo lĩnh vực ngành, địa bàn phụ trách, đảm bảo thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2019. Trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020, yêu cầu các ngành, địa phương phải tổ chức lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, tham khảo ý kiến của chuyên gia kinh tế, cộng đồng dân cư nhằm nâng cao tính khả thi của kế hoạch và tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội...

 

Theo Báo Sơn La