Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 2
Hôm nay 45
Hôm qua 110
Tổng số lượt xem 690587

Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Quy hoạch và Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương

2017-03-10 16:18:14

Ngày 9/3, đồng chí Quàng Văn Hương, Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Luật Quy hoạch và Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương. Dự Hội nghị có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo Luật Quy hoạch và Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương

Dự thảo Luật Quy hoạch đã được Quốc hội khóa XIV thảo luận, đóng góp ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 và được Ban soạn thảo văn bản tiếp thu, chỉnh lý lại gồm 6 Chương và 69 Điều. Dự thảo Luật bổ sung một số điểm, khoản quy định về quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch; bổ sung thủ tục thẩm tra quy hoạch trong phê duyệt quy hoạch; rà soát, bổ sung nội dung báo cáo các loại quy hoạch, trình tự thẩm định quy hoạch, các quy định liên quan đến điều chỉnh quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch.

Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương đã tiếp thu, chỉnh lý gồm 8 Chương, 117 Điều, quy định nguyên tắc áp dụng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa; quản lý giấy phép, điều kiện xuất, nhập khẩu; chứng nhận xuất xứ hàng hóa và lưu hành tự do; biện pháp quản lý hoạt động ngoại thương; quản lý hoạt động ngoại thương với các nước có chung đường biên giới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong nội dung Dự thảo Luật Quy hoạch, gồm: điều chỉnh chi phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công sang sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế; gộp Điều 21, mục 3 (Nguyên tắc lập quy hoạch) vào Điều 4, mục 1 (Nguyên tắc cơ bản) trong hoạt động quy hoạch; bổ sung một số nội dung quy định trình, thẩm định hồ sơ quy hoạch...

Đối với Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương, các đại biểu đề nghị điều chỉnh, thay đổi một số từ ngữ, nội dung để đảm bảo tính logic; xem xét, nghiên cứu loại bỏ những nội dung quy định trong Luật Quản lý ngoại thương trùng lặp với nội dung quy định trong các văn bản luật khác; bổ sung giải thích rõ một số từ ngữ trong dự thảo.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

 

Theo Báo Sơn La