Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 5
Hôm nay 50
Hôm qua 370
Tổng số lượt xem 684466

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố : Tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận

2016-10-28 07:52:06

Ngày 26.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2016 cho 200 cán bộ là Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã, phường; trưởng ban công tác mặt trận bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn

Tham dự lớp tập huấn các học viên đã được quán triệt, nghiên cứu Thông tri số 28 ngày 17/4/2104 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Thông tri số 10 ngày 8/7/2016 về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hướng dẫn về xây dựng “Quy chế tổ chức và hoạt động” và đánh giá, xếp loại ban công tác mặt trận ở khu dân cư; Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII...

Qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công mặt trận nắm vững, cập nhật những kiến thức cơ bản về công tác MTTQ Việt Nam, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác MTTQ để vận dụng vào công tác mặt trận ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Thu Hiền