Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 55
Hôm qua 192
Tổng số lượt xem 696561

Thành phố khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị năm 2020

2020-08-10 18:04:45

Ngày 10/8, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố đã tổ chức Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị năm 2020. Dự có đồng chí Lê Thùy Dung, Ủy viên BTV thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; lãnh đạo các Ban Đảng, các phòng ban chuyên môn thành phố.

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị  năm 2020.

          Trong thời gian học tập từ ngày 10.8 đến ngày 17.9.2020, 90 học viên được nghiên cứu 18 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền; Lịch sử truyền thống cách mạng của Thành phố Sơn La giai đoạn (1961 - 2015)… 

         Qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên, giúp học viên có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thu Hiền