Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 101
Hôm qua 126
Tổng số lượt xem 693460

Kỳ họp thứ 10, HĐND Xã Chiềng Cọ khóa XX,nhiệm kỳ 2016 - 2021

2020-07-01 18:55:25

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và hoạt động của Hội đồng nhân dân xã 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, ngày 30.6, HĐND xã Chiềng Cọ khóa XX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 10.

Tại Kỳ họp, đại biểu HĐND xã Chiềng Cọ đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND xã; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm... Trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã Chiềng Cọ đạt được những kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng ổn định, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt trên 53 tỷ đồng; văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn được ổn định và giữ vững; tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo đúng tiến độ. Hoạt động của Thường trực HĐND xã đã đổi mới nội dung, phương thức, duy trì, làm tốt công tác  tiếp xúc cử tri và hoạt động tiếp công dân định kì, bảo đảm đúng luật định, góp phần duy trì ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển.

          Trong 6 tháng cuối năm Thường trực HĐND xã xây dựng chương trình, nội dung hoạt động phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý; tiếp tục đổi mới phương thức giám sát, đối với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND, công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020.

          Tại Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiễm chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX và chức danh Ủy viên UBND xã khóa XX đồng thời bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và Ủy viên UBND xã khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021./

Vương Trang

 

Các tin liên quan