Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 39
Hôm qua 125
Tổng số lượt xem 690000

Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Hua La

2020-05-29 18:05:09

Phát triển nông nghiệp bền vững, tạo ra sản phẩm chất lượng, có khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu thị trường; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kết cấu KT-VHXH để xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; phát triển nuôi thủy sản trên lòng hồ bản Mòng, hướng tới hình thành và phát triển du lịch sinh thái gắn với ẩm thực dân tộc và suối khoáng bản Mòng. Đây là những khâu đột phá được xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội Đảng bộ xã Hua La lần thứ XXII, được tổ chức ngày 27/28-5-2020. Dự chỉ đạo đại hội, có đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, ủy viên BTV Trưởng ban Tổ Chức thành ủy cùng các đồng chí trong tổ cấp ủy phụ trách xã.

Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ xã Hua La.

 

Với phương châm lãnh đạo phát triển KT-XH là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ xã Hua La đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế theo cơ cấu nông, lâm nghiệp, thương mại dịch vụ, tổng thu nhập trong 5 năm đạt trên 1.196 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt trên 36 triệu đồng/người/năm.  Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã triển khai 27 công trình với số vốn trên 18 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp trên 11 tỷ đồng. Quan tâm sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, hiện xã có 3 trường đạt chuẩn quốc gia; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đã khám và điều trị cho trên 25 nghìn lượt người; đẩy mạnh công tác xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đao đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, gắn với xây dựng và chỉnh đốn đảng, phát huy dân chủ tập thể trong lãnh đạo ngăn chặn và đẩy lui các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức kết nạp 66 đảng viên mới, hàng năm Đảng bộ hoàn thanh tốt nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát trong đảng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Với chủ đề Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hua La tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành và vượt 14 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đã đề ra: Phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng trên 4000 ha diện tích cây cà phê và cây ăn quả; cứng hóa  trên 17 km đường giao thông;  giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,8%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%, tỷ lệ người dân sử dụng intener đạt trên 80%. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới trên 70 đảng viên, trên 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ xã khóa XXII và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức vào ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXII, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

Sa Hoàng