Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 109
Hôm qua 91
Tổng số lượt xem 689945

Phường Chiềng Sinh hoàn thành sáp nhập tổ, bản

2020-04-16 10:38:25

Thực hiện Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh phê duyệt đề áp sáp nhập các bản, tiểu khu, tổ dân phố, phường Chiềng Sinh đã tập trung triển khai, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo thống kê, sau khi sắp xếp, sáp nhập, phường Chiềng Sinh còn 18 tổ, bản (trước có 25 tổ, bản, 3.286 hộ); 325 người hoạt động không chuyên trách trước khi sáp nhập giảm còn 234 người; số cán bộ dư ra được giải quyết chế độ, chính sách, hỗ trợ kinh phí nghỉ việc đúng quy định. Đối với việc kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy phường chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm các khoản thu, đóng góp, kinh phí hoạt động của các tổ chức trước khi sáp nhập; rà soát các nguồn vốn vay, dự án đang đầu tư, xây dựng; giải quyết các liên quan đến thay đổi thông tin, giấy tờ, hộ khẩu, đất đai, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... Đồng thời, xây dựng phương án và thống nhất hình thức quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, hệ thống đường giao thông, nước sinh hoạt, điện, nhà văn hóa của các bản, tổ, công tác vệ sinh môi trường. Việc sáp nhập các tổ, bản đã thực hiện xong.

          Phương án sáp nhập tổ, bản là chủ trương lớn, tác động trực tiếp tới quyền lợi, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhân dân địa phương. Bởi vậy, cùng với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, rất cần sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, vận dụng tốt trong tình hình thực tế, công tác sáp nhập tổ, bản trên địa bàn phường Chiềng Sinh diễn ra thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ.

BSL