Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 1
Hôm nay 88
Hôm qua 100
Tổng số lượt xem 690227

Đảng bộ co quan khối đảng đoàn thể thành phố tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019.

2020-01-03 09:17:51

Ngày 31/12, Đảng bộ co quan khối đảng đoàn thể thành phố đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2019.

Đảng bộ co quan khối đảng, đoàn thể thành phố đã tặng giấy khen cho các tập thể,  cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

          Trong năm 2019, đảng uỷ khối đảng, đoàn thể thành phố đã quán triệt các chủ truong đuờng lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nuớc đến toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, trọng tâm là Nghị quyết Trung uong 4 khoá XI, XII, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh " học tập và làm theo tu tuởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". Cán bộ, đảng viên đã phát huy tính chủ động, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Chính trị của co quan. Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc nâng cao chất luợng sinh hoạt chi bộ,  quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, trong năm đã kết nạp đuợc 1 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 1 đảng viên. Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội đuợc quan tâm, đã đổi mới, nâng cao chất luợng hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cuờng vận động, tập hợp nhân dân gắn với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tham gia thực hiện các chuong trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các linh vực; gắn kết các phong trào, cuộc vận động của đoàn thể với việc thực hiện các nhiệm vụ của thành phố góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

          Trong năm 2020, đảng bộ co quan khối đảng, đoàn thể thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị, Nghị quyết của đảng, xây dựng chuong trình, kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ đuợc giao, tăng cuờng công tác giáo dục tu tuởng Chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nuớc; tăng cuờng thực hiện trách nhiệm nêu guong của cán bộ, đảng viên, đổi mới tác phong lề lối làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đuợc giao. 

          Nhân dịp này Đảng bộ khối co quan khối đảng, đoàn thể thành phố đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Hồng Thơm