Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 3
Hôm nay 87
Hôm qua 639
Tổng số lượt xem 596515

Hội nghị sơ kết việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy

2018-10-26 08:05:08

Ngày 25/10, các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị sơ kết việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 2/5/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hội nghị sơ kết việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU của Ban Thường  vụ tỉnh ủy

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các huyện, thành phố. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các phòng, ban, các xã, phường, thị trấn của các huyện, Thành phố.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 136 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh đã có những chuyến tích cực, các đơn có đủ điều kiện giải quyết đều được các cấp, ngành thụ lý giải quyết theo quy định. Số đơn khiếu nại tố cáo chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu là kiến nghị, phản ánh. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; công tác gặp gỡ, đối thoại với nhân dân triển khai có hiệu quả; công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan đơn vị, người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường, qua đó đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị nâng cao chất lượng ban hành các văn bản để tránh phát sinh đơn thư, khiếu nại; tiếp tục rà soát, thống kê các đơn thư, vụ việc tồn đọng, vướng mắc để đưa vào diện cấp ủy cấp huyện theo dõi, đôn đốc giải quyết; làm rõ cơ quan chủ trì, thời gian hoàn thành công việc; tăng cường đối thoại với người khiếu nại, phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả giải quyết các vụ việc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiện toàn, nâng cao chất lượng, công tác phối hợp của các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân...

 

Theo Báo Sơn La