Chương trình phát thanh

Truyền hình trực tuyến

Liên kết website

Quảng Cáo

Thống kê truy cập

Đang truy cập 2
Hôm nay 28
Hôm qua 121
Tổng số lượt xem 692790

Họp triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo lĩnh vực nội vụ

2017-06-01 15:55:12

Ngày 31/5, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Họp triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính.

Ngày 24/4/2017, Tỉnh ủy đã có Quyết định số 410-QĐ/TU về việc kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính. Ban Chỉ đạo có nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan; chỉ đạo, cho chủ trương về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017; tổ chức đánh giá và công bố kết quả công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; ban hành kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính và Trung tâm Hành chính công tỉnh; ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; công bố 973 thủ tục hành chính của các sở, ngành đưa vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; tập trung đẩy mạnh việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ. Các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố phối hợp trong thông tin, kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Tham mưu giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, xây dựng đề án thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư của tỉnh; các sở, ngành, các huyện, thành phố tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách về giải phóng mặt bằng, đào tạo lao động nông thôn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh năm 2017.

Cùng ngày, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lĩnh vực nội vụ đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo lĩnh vực nội vụ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Ban Chỉ đạo lĩnh vực nội vụ được thành lập theo Quyết định 57/QĐ-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh, có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng kế hoạch về chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020, cải cách chế độ công vụ công chức; hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính.

Cuộc họp đã thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo lĩnh vực nội vụ đã chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính. Tổ chức chỉ đạo triển khai, thống nhất phương án giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính với tỉnh Điện Biên, Phú Thọ và các khu vực tranh chấp về địa giới hành chính cấp huyện, xã. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh; xây dựng phương án bố trí, sắp xếp đội viên Dự án 600 phó chủ tịch UBND xã hoàn thành nhiệm vụ trong tháng 5/2017 và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tổng kết Dự án; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác cải cách công vụ công chức.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, tiếp tục chỉ đạo giải quyết các khu vực có tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính. Tập trung triển khai công tác cải cách công vụ, công chức, đánh giá cán bộ; tham mưu cho UBND tỉnh về tổ chức gặp mặt, đối thoại, định hướng khởi nghiệp cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

 

Theo Báo Sơn La